دسته‌بندی‌ها

  عملیات

Linux100
120,000 تومان سالانه
100 مگابایت
Linux200
155,000 تومان سالانه
200 مگابایت
Linux500
225,000 تومان سالانه
500 مگابایت
Linux1000
338,000 تومان سالانه
1 گیگابایت
Linux2000
480,000 تومان سالانه
2 گیگابایت
Linux5000
720,000 تومان سالانه
5 گیگابایت