دسته‌بندی‌ها

  عملیات

هاست بکاپ - 5 گیگابایت
12,000 تومان ماهانه
BH-1
هاست بکاپ - 10 گیگابایت
20,000 تومان ماهانه
BH-2
هاست بکاپ - 20 گیگابایت
29,000 تومان ماهانه
BH-3
هاست بکاپ - 30 گیگابایت
39,000 تومان ماهانه
BH-4
هاست بکاپ - 50 گیگابایت
54,000 تومان ماهانه
BH-5
هاست بکاپ - 100 گیگابایت
79,000 تومان ماهانه
BH-6