دسته‌بندی‌ها

  عملیات

CL500
38,000 تومان ماهانه
500 مگابایت
CL1000
58,000 تومان ماهانه
1000 مگابایت
CL2000
91,000 تومان ماهانه
2000 مگابایت
CL3000
116,000 تومان ماهانه
3000 مگابایت
CL5000
165,000 تومان ماهانه
5000 مگابایت
CL-Unlimited
215,000 تومان ماهانه
10000 مگابایت