دسته‌بندی‌ها

  عملیات

CL500
76,000 تومان ماهانه
500 مگابایت
CL1000
96,000 تومان ماهانه
1000 مگابایت
CL2000
153,000 تومان ماهانه
2000 مگابایت
CL3000
181,000 تومان ماهانه
3000 مگابایت
CL5000
220,000 تومان ماهانه
5000 مگابایت
CL-Unlimited
275,000 تومان ماهانه
10000 مگابایت