دسته‌بندی‌ها

  عملیات

CL500 - Iran
59,000 تومان ماهانه
500 مگابایت
CL1000 - Iran
74,000 تومان ماهانه
1000 مگابایت
CL2000 - Iran
118,000 تومان ماهانه
2000 مگابایت
CL3000 - Iran
145,000 تومان ماهانه
3000 مگابایت
CL5000 - Iran
178,000 تومان ماهانه
5000 مگابایت
CL-Unlimited - Iran
228,000 تومان ماهانه
10000 مگابایت
LP20000
390,000 تومان ماهانه
20 گیگابایت