دسته‌بندی‌ها

  عملیات

CL500 - Iran
35,360 تومان ماهانه
500 مگابایت
CL1000 - Iran
54,000 تومان ماهانه
1000 مگابایت
CL2000 - Iran
85,200 تومان ماهانه
2000 مگابایت
CL3000 - Iran
109,200 تومان ماهانه
3000 مگابایت
CL5000 - Iran
150,800 تومان ماهانه
5000 مگابایت
CL-Unlimited - Iran
205,000 تومان ماهانه
10000 مگابایت
LP20000
2,600,000 تومان سالانه
20 گیگابایت